Glatførebekæmpelse

Home / Glatførebekæmpelse

MT Ejendomsservice udfører arbejde i forbindelse med snerydning, grusning og saltning. Som ejer af en virksomhed eller beboelsesejendom har du pligt til at sørge for, at man kan færdes sikkert på arealerne uden for bygningerne – også om vinteren.

Det er ikke blot et irritationsmoment, men kan være direkte farligt, hvis fortove, gangarealer, tilkørselsveje og parkeringspladser er sne- eller isglatte, eller hvis sneen lægger sig tungt og vanskeliggør færdsel. Vi udfører alle opgaver i forbindelse med rydning af fortove, stier og parkeringspladser samt forebyggende saltning og grusning i nødvendigt omfang.